Bệnh do virus truyền, có khả năng bùng phát thành dịch, lây chủ yếu qua đường muỗi truyền nên phải diệt muỗi và loăng quăng ở xung quanh nơi sinh sống; thai phụ siêu âm đúng kỳ...